VÝUKA ANGLIČTINY PRO BĚŽNOU DOMLUVU

Vždy záleží na tom, jaké úrovně chce člověk dosáhnout a za jakým účelem se daný jazyk učí.

Otázka, nad kterou se zamyslete vy a zvažte toto:

Kolik je vám let, co doposud umíte a jak dlouho si myslíte, že jste schopni se učit, aby to mělo nějaké výsledky. Výsledkem pro Vás bude to, že zjistíte, že se neobáváte mluvit, protože se dozvíte, že nějaké komolení výslovnosti či zmrvení předložek vůbec nehraje v komunikativní angličtině roli.  Vše popisuji níže na mém webu, takže, pokud se mi někdo ozve, tak bude vědět, o čem zde pojednávám. Ten, kdo se mi ozve, tak ho skutečně žádám, aby si přečetl, co zde píšu, jelikož i pro mne je to známka toho, že má zájem. A kdo je líný číst, ten se nebude schopen ani učit...

Znalost angličtiny pro běžnou domluvu je podmíněna znalostí alespon základních časů, příkazů, podminovacích vět, a to je nutno se učit vše současně !!!

 

Možná se zeptáte, jeslti po nějakém kurzu budete rozumět filmům mluvených rodilým mluvčím či písničkám nebo cokoli z TV?

To těžko, to se Vám nepovede, já to nezvládám ani za 15 let používání jazyka, jelikož toto skutečně není známka toho, jestli jste schopni se naučit běžně komunikovat tváří v tvář.

 

Vyučuji ty, kteří se chtějí dobře domluvit,  snaží se logicky myslet a jejichž cílem je naučit se tak, aby neměli strach mluvit.

 

Po delších zkušenostech se setkávám s lidmi, kteří absolvovali různé kurzy či vyučování od různých učitelů a dozvěděl jsem se skoro vždy to samé : tj, že žáci neumí vytvořit větu:

***

(jsem si vědom, že má stránka je graficky nic moc, důležitý je obsah)

Má rada za 15 let zkušeností v komunikaci  snad se všemi národnostmi v Evropě a občas i mimo ní:

 

1) Stoprocentně se nekoncentrujte ve větách na toto:

-předložky ve větách

-how much, how many

- a / the  (to skutečně v mluvě už nemá fakt smysl)

- zkracování slov, kde jsou aspostrofy a snaha  se to papouškovat, když z angličtiny vesměs nic neumíte

-zabývání se toho, jaké jsou rozdíly v americké či anglické verzi jazyka

- ze začátku se učit, jestli se řekne " nula "  stylem  Zero či jinak

- časy předminulý, předpřítomný, předbudoucí  (ale je dobré znát logiku, jak je rozpoznat)

- úplná přesnost v pořádku slov ve větě  (Yesteraday I was in Prague    nebo     I was in Prague yesterday   , to je jedno)

 

Důvody Vám velmi rád vysvětlím na Skype, co se týče tohoto výše zmíněného, abyste se kdyžtak dozvěděli, proč to říkám a jak bych Vám s učením mohl pomoci.

 

......... lidé nejsou hloupí, náš mozek přelouská všechno, pokud mu to ještě v nějaké rozumné formě podáte - i toto, když vidíte napsané, bez problémů pochopíte, aniž byste se na to koncentrovali

V agncliékm jzakyu debtje na to, aybtse mlěi dsoatčteonu solnví zsábou a ntesdylěi se mulivt i s chbymai. To, že pečřttee ttyo vtěy je dkůeazm thoo, že si to mzeok sám pebřree tak, jak ptoebřjue, aby to dlao sysml. Nuebodu z Vás sepiaciltsé na jyazk, ale bzry pzoátne, že to vseěms nneí nic tkěžhéo.

-

Lidé, kteří na kurz nastoupí, měli by se nejspíše s lektorem domluvit, které chyby je možné ve větách tolerovat, aby to nezměnilo logický význam věty. A to vám zkušený lektor létama praxe v mluvení s cizinou musí  potvrdit.

 

2) ve větách koncentrujte na toto:

- dobrou intonaci, aby byla rozpoznat otázka od věty  (poté i když dobře intonačně řeknete  Live you in Prague?, tak to 100% pobere

- abyste rychle uměli odvodit to, co říci

- umět si třeba poradit, když neznáte  2.sloupec nepravidelných sloves  (stačí to říci  s  -ing k infinitivu s  I was)

- používejte slova, co znáte  a doplňujte je dalšími slovy, aby kvůli špatné výslovnosti nedošlo k záměně

- dotyčnou osobu, se kterou chcete mluvit, vždy raději oslovte, at to nemusíte říkat dvakrát

 

 

S čím se v mé výuce setkáte a s čím nesetkáte:

Setkáte se s tím, že Vás ihned naučím, jak se orientovat v základních časech  (všechny najednou, obavy jsou zbytečné, mluvím z praxe).

Ukáži Vám, jak si rychle poradit, když se ve větě nějak zaseknete.

Začneme tvořit jednoduché věty (dle tabulky níže), budu je psát na obrazovku do excellu a následně věty budou obměňovány

RADY, JAK SI PORADIT S CIZINCEM, KTERÝ MLUVÍ RYCHLE, ODSLIŠNOU FORMOU PŘÍZVUKU, SPOJUJE MOC SLOVA DO SEBE:

 

Nebudu Vám skákat do řeči, když splete nějaké předložky a to, co jsem již označit za nepodstatné pro běžnou mluvu. To samé s výslovností (pokud neřeknete totální paskvil).

 

VÝSLOVNOST

 Je to jednoduché, skutečně žádné obavy z toho.

Základem jest to, aby slova byla používána ve větách, a nikdy né samostatně, pokud možno.

Pokud se někdo učí anglicky, učte se to tak, že slova skládáte alespoň do krátkých vět a vždy je doplňte dalšími slovy, která budou blíže specifikovat větu. Hlavně v případě, když si nevíte rady, jak slovo správně vyslovit.

Příklad:  nevíte, jak se správně vysloví "mother" - matka.  Zkomolíte to totálně, ale jde vám o to, aby vás druhá strana bezproblémů pochopila. Vesměs se nic neděje.  Řekněte větu, kde budete mluvit nejen o matce, ale i o otci.    Řeknete tedy větu:   Můj otec je 48 let starý, matka 46.  Jakmile dáte tyto dvě logicky pasující věci k sobě, jen debil by nepoznal, že mluvíte o členech rodiny, když to slovo "matka" zkomolíte.   

Kdo s mojím tvrzením nesouhlasí, ať mi tedy poví, jak si poradit s člověkem, co má vadu řeči (špatná výslovnost určitých hlásek, anebo prostě šišlá).

 

A toto, co zde píši, vám potvrdí každý cizinec, pokud se ho zeptáte. Ale je nutné, se ho na to zeptat, abyste věřili a neučili se stále dokola "blbosti" a neuměli stvořit obyčejnou větu.  (je 12 časů, stačí používat základní 3 a máte klid)

***

Pustil jsem si didaktický test z anglického jazyka....no, musím říci, že ten poslech sice zvládnu, ale plno slov mi ve větě vypadne, jelikož je to namluveno rodilým mluvčím...tím, že automaticky spojují slova, jelikož to používají od dětství.   Test je Vám opakován 2x. ...no, zkuste v realitě po lidech, ať vám to vše 2x zopakují..uvidíte jejich "radost z Vás".  Takový přízvuk, který je v těch nahrávkách jsem za své roky potkávání se s cizinci sotva slyšel..(s rodilými mluvčími se sotva potkám)..Nerodilí mluvčí to takhle nesplácávají dohromady. Testují je ve škole z něčeho, co sotva v životě uslyší...

Já bych se spíše příkláněl k tomu, aby to namluvil třeba Němec, Polák a další lidé, kteří jsou nejprve našimi sousedy a posléze osobou, pro které to taky není rodný jazyk.  S těmito lidmi si s větší pravděpodobností pokecáte, když už chcete využívat AJ.

 

 ŽÁDNÉ ZÁZRAČNÉ METODY

Žázračné metody...:  dobrý marketingový tah, jak si zase předplatit nějakou kravinu a nic se nenaučit.    ......či viz., jak funguje podprahové vysílání. No, díky tomu podprahovému vysílání se vám do hlavy sice dostane to, co vám v tom chtějí sdělit....ale myslím, že to nebude nabádání na aktivní se vzdělávání, ale na to, abyste co nejdříve běželi do obchodu koupit zase nějakou kravinu. Takže toto jsou snad jediné zázračné metody, se kterými se v realitě setkáte.

 

Kdo bude línej, nenaučí se nic. Musíte mít k tomu jazyku nějaký vztah, mít účel, proč se ho učit.

........a hlavně vědět, jaký čas si chcete vyhradit k tomu, abyste se něco naučili a mohli to používat.

Naučte se denně povinně alespoň 1 slovo a následně k němu nějaké slovo se vztahující a dávejte to do vět. Nebo více slov.   Je to vše na delší dobu, a ten, kdo nedočetl ani sem, tak o nějakém zájmu o výuku fakt nemá smysl mluvit.

 

A HLAVNĚ, NEBOJTE SE MLUVIT S CHYBAMA, protože si je následně opravíte.

 

 

 

Ukázka zde v PDF:

Ideální pro výuku je 10 hodin  x 60 minut, poté už si poradíte sami....

CO JE VÝHODA ANGLIČTINY:

- že jste s ní ve styku dennodenně, ať chcete, nebo nechcete.  Znáte plno slov (z TV filmů, z reklam, z písniček, z nápisů).  Poté už jen vědět, jak to kombinovat do vět.  A hlavně nemít obavy, že to nezvládnete. 

*****************************************************************************************************

 

Něco o sobě:

Anglický a německý jazyk používám přes 15 let v práci  - nákup, logistika (i pobyt v cizině) , tj. v praxi pro mluvení, psaní e-mailů, telefonování - s lidmi v Evropě i mimo ní.

 

Nejsem ve vyučování začátečník, pracuji i jako školitel a zaměřuji se na to, abych si byl jist, že lidé vyučovanou látku logicky pochopí. V případě, že ne, hledám způsob, jak látku efektivněji vysvětlit.

Své osnovy výuky přizpůsobuji chápavosti a potřebám žáků.

Je mi 39.

...to jsem na festivalu Masters of rock ve Vizovicích.....

***************************

O co mi při výuce jde?

Aby se lidi uměli domluvit a uvědomili si, že nebudou špičkovými znalci AJ, ale že budou vědět, že se bez obav domluví.

O to, aby se žák naučil co nejrychleji tvořit věty a osvojil si komunikaci, i když bude vědět, že tam dělá drobné chyby, avšak je přesvědčen o tom, že to, co řekne, tak že mu bude druhá strana bez problému rozumět. Za roky praxe při komunikaci s cizinci vím, že malé gramatické chyby nikdo neřeší, nepozastavují se nad tím, a pokud nejsou rodilí mluvčí, ani si toho většinou nevšimnou.  Vnímají větu jako celek.

A rodilého mluvčího potkat v ČR? To sotva, možná tak v Praze či jiném velkém městě. Většinou potkáte naše sousedy a ti mluví tou AJ, kterou zde na stránkách detailně popisuji.

 

Z praxe sdílím plno názorů s tím, co najdete na níže uvedených odkazech:

třeba zde:

https://www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20100909/282389805805116

zde:

https://www.novinky.cz/veda-skoly/392582-lze-se-naucit-cizi-jazyk-bez-znalosti-gramatiky.html

 

 

Jak to bude s určitými chybami ve větách vypadat? (...vůbec žádný strach)

Asi tak, jako v češtině. Důležitou  věcí je intonace ve větách ( samozřejmě i v souvětích, kde hraje už důležitější roli).  Poté si můžete prohodit i jednoduchý slovosled v otázce a každý Vám bude rozumět. Pokud Vám někdy někdo tvrdil, že přehozením slovních druhů v krátké větě bude výsledkem to, že vám druhá strana nebude rozumět, tak se toho lektora zeptejte, proč tedy rozumíme my bez problémů lidem, kteří neumí dobře český jazyk  (a ten je sakra gramaticky složitější než angličtina).   Setkal jsem se právě s tím, že jsou lidé, kteří umí perfektně předložky, spojky, různé vyjímky, ale jsou vesměs nešťastní, že neumí stvořit větu a tím se bojí komunikace.

 

Proč se učit angličtinu  (sami si zkuste odpovědět): - myslím, že zvolíte variantu 2.

1.možnost:

chci perfektně umět mluvit, abych si neudělal "ostudu". před rodilým mluvčím (tj. Britem, Amíkem,Australanem,Kanaďanem,Irem, Novozélanďanem ., či nevím ještě kým. )

Realita:

pokud chcete být gramatický specialista, je to k ničemu, ztráta času. Rozumný rodilý mluvčí bude rád, když umíte stvořit větu a popovídáte si s ním. Každopádně vám bude rozumět. Zdůrazňuji slovo " rozumný".., -protože potom můžeme použít tu frázi o srážce s debilem.  I pokud do obchodní korespondence napíšete nějaký člen špatný atd... nevadí, ale nesmíte změnit význam věty..to jest logické.

Pokud budete umět perfektně gramatiku a slovní zásoba nic moc, tak ta konverzace bude nic moc....viz vysvětlování členu určitého, neurčitého, předložek..- viz čtení dále.

Jinak, rodilého mluvčího potkáte v Evropě  v Anglii či Irsku (či jinde, nevím)  (součtem asi 70 milionů lidí z 800 milionů lidí)

2.možnost:

chci se domluvit za hranicemi ČR  ( po celé Evropě i mimo ní)

Realita:

všichni v Evropě se učí AJ jakožto cizí jazyk. Téměr všichni mají tu výslovnost "bez horkého bramboru v hubě".  Využíváte AJ jakožto jazyk pro domluvu s osobou, pro kterou je to taky cizí jazyk.  Každý je rád, že se domluví.  

******************************************************************************************************************************

 

ÚVOD NA SKYPE (se sdílenou obrazovkou) ZADARMO

(jen technická věc: není třeba webová kamera, viděli byste se zpětně)

Na mé stránce je dost informací, plno lidí to ani nedočte do konce (nicméně chci podotknout, že pro výuku je třeba trpělivost...), ale jednoduché řešení je si mne najít na Skype (josef.kouba123) a zdarma mi zavolat. Věnovat se budu každému rozumnému člověku, který se chce něco naučit.

 20 - 30 MINUT DÁME ŘEČ ZADARMO, ABYCH VÁM VŠE  NÁZORNĚ UKÁZAL A POVĚDĚL VÁM NĚCO K VAŠIM SOUČASNÝM ZNALOSTEM ČI SI UJASNILI POSTUP

 

Formy výuky:

1) klasicky po Skype se sdílenou obrazovkou a psaním poznámek do Excellu, co vám poté pošlu

nebo

2) formou chatu

Kdo umí psát velmi rychle všema deseti, můžeme se věnovat i výuce po chatu (FB, Skype). Já píši dosti rychle, takže stejně to, co bych Vám řekl, tak místo toho, abyste si dělali poznámky někam na papír, tak vám to přímo napíšu to toho chatu a tam vám to zůstane uložené pro další potřebu. Je to podstatně levnější a může to být formou "paušálu" a můžeme si psát, kdy se vám zachce. Hodí se to i pro začátečníky, vůbec žádné obavy. Hlasově se spojíme v případě, kdy psaná forma bude nedostačující (vysvětlení nových věcí v AJ apod.)

 

 

Termíny a časy výuky

Kdykoli dle dohody.   V případě, že si se mnou dohodnete hodinu a něco vám do toho vleze, nic se neděje. Domluvíme se na jindy.

Nikdy žádné odměny předem nechci.

 

************************************************************************************************************************

Detailnější informace ke stylu výuky si stáhněte v PDF zde

 

Tyto věty běžně stvoříte po 10 hodinách výuky (a mohu říci, že poté už se budete moci učit sami a mít pocit, že se domluvíte):

(barvičky mám stanovené pro gramatické jevy, využívám je při vysvětlování ve všech svých materiálech)

Tyto věty stvoříte bez problémů, pokud se rychle zorientujete v této tabulce, kterou jsem si pro ty účely vypracoval.  Není to nic složitého, i když to možná tak vypadá.

NUTNO se naučit hned strukturu základních časů, protože konverzace je vždy ve všech časech.

(to zvládnete za pár hodin, je to logické)

(nu, a jak jsem se zmínil o předložkách, pokud tu nějaké v té tabulce jsou chybně, ani mi to nezajímá , není to podstatné pro tento styl výuky)

Samozřejmě nemám v tabulce zakomponovány věci týkající se vazeb:

going to, used to, would, shoud, could,  muset ve smyslu  had to, have to, will have to      - ale toto poté už probíráme přímo, když tvoříme věty. Samozřejmě bez komplikací každou vazbu vysvětlím a věřte, že to pochopíte.

 

 

Dotaz pro Vás:

Budu skutečně rád, když mi na e-mail sdělíte svůj názor a to:

1/ jaké jsou Vaše doposavadní zkušenosti z AJ, co jste se již naučili a hlavně, jak dlouho jste se to učili či "učili".

2/rozumíte níže uvedeným větám automaticky, aniž byste nad nimi moc přemýšleli? Jsou tvořeny běžnými slovy, které znáte, akorát zde je ta věc, že je tu kombinace různých časů a otázek. Toto je příklad toho, jak je důležité se ze začátku naučit celou strukturu celého jazyka.

1)I will have to go home   (Budu muset jít domu)

2) Where will you be tomorrow?  (Kde budeš zítra?)

3)My brother Alex had to pay 100 Euro.  (Můj brácha Alex musel zaplatit 100 E)

4)I will have to leave.  (Budu muset odejít)

5)Did John have to go to work yersterday?  (Musel jít John včera do práce?)

6) What will you do tomorrow?  I will be working....  (Co budeš dělat zítra? Budu pracovat....)

 

kontakt: 

věk: 39

email:   kouba-josef@seznam.cz

skype:  josef.kouba123

 

 

 

počítadlo.abz.cz