VÝUKA ANGLIČTINY PRO BĚŽNOU DOMLUVU

Vždy záleží na tom, jaké úrovně chce člověk dosáhnout a za jakým účelem se daný jazyk učí. Proto je třeba zvážit, jak přistupovat ke gramatice či zda-li se soustředit pouze na domluvu.

CO JE VÝHODA ANGLIČTINY:

- že jste s ní ve styku dennodenně, ať chcete, nebo nechcete.  Znáte plno slov (z TV filmů, z reklam, z písniček, z nápisů).  Poté už jen vědět, jak to kombinovat do vět.  A hlavně nemít obavy, že to nezvládnete. 

Já se věnuji komunikativní angličtině, nezabývám se detailním řešením předložek, členů a dalších věcí, které nezmění logický význam věty.

Protože vím, že lidi jsou líní číst a poté se mi ptají na to, co je uvedené kdekoli na této stránce, uvedu jasný příklad toho, jak můžete klidně s cizincem mluvit a nebudete se nad tím nikdo pozastavovat. Opakuji, nejsem žádný student či člověk s nějakým certifikátem, ale kluk s 12 letou praxí.

Příklad věty a jak se chovat při jejím překladu, když mluvíte s cizincem:

1) Včera jsem spal ve stanu.

Nutné je vědět, že "spát" je SLEEP.  Ale to víte, ti, kteří už prolezli nějaké ty kurzy.  Včera je YESTERDAY.  A nyní, minulý prostý či průběhový? A najednou nevíme 2. tvar nepravidelného slovesa "spát"..... a na základě různých poučet od různých učitelů nám vznikne v hlavě chaos.  Někdo říká, že YESTERDAY musí být na konci věty.  Potom  " in tent" či "in the tent"?...

Prostě řekněte:

Yesterday I was sleeping in tent     --- a máte vyřešeno.     To, že nedáte Yesterday na konec či tam spletete nějaký člen a předložku, to v mluvené formě nic neznamená.   Ano, nedodržíte přesně pravidla anglické gramatiky....ale rychle řeknete požadovanou větu, protože překládáte přímo slova z ČJ do AJ a ještě nad tím přemýšlet nad pořádkem slov?  Já tu zdůrazňuji, že je to chyba, ale to si můžete časem opravit, až zjistíte, že trošku mluvit umíte.  Ale praxe vám případně ukáže, že na nějaké pokecání si s cizincem je to plně dostačující.

 

Pokud by si chtěl někdo do mne rejpnout a napíše mi e-mail v českém jazyce s gramatickými chybami, myslím, že takový člověk neví, která bije, a myslím, že se můžu zdržet komentářů.

2) V pondělí jsem nakupoval v supermarketu.

Opět, nepřemýšlejte, pokud Vám to dělá problémy, jestli je " On Monday" či cokoli jiného.  Takže, abyste se zasekávali, rychle sdělte myšlenku, jinak posluchače akorát naserete tím, že nachrujete a neumíte nic.... Navíc, pokud se posluchač doslechne, že jste absolvovali nějaké ty kurzy, tak to svědčí o tom, jak se na kurzech vyučuje:)), - že žáci nejsou vedeni k tomu, aby mluvili.

Takže:

I was buying in supermarket on Monday.   Dejte si tam třeba  "in Monday"...ale budiž.

*****************************************************************************************************

 

Když se podíváte níže na mou stránku, shlédněte tu tabulku. Třeba už jen pomůcka: abyste rychle uměli mluvit, nemusíte znát ani tvary nepravidelných sloves, stačí to říkat pomocí    -ing  formy.   Takže stačí umět vyčasovat "být" v minulém čase a k infinitivu přidat  -ing  a máte minulý čas.

Není problém mít tabulku vytištěnou a používat jí při mluvení - a nějaké časy  předminulý, předpřítomný, předbudoucí  - pro běžnou konverzaci? To ani omylem není třeba !!! 

 

Navíc za tolik let praxe se mi ani jednou ! nestalo, že by se tím vůbec někdo během komunikace zabýval.  Pokud chcete používat jazyk pro běžné účely, musíte si být jistí, že vaše mluvení je akceptovatelné pro druhou stranu. Můžete umět hezky gramatiku, ale nebudete znát slova - taková mluva je k ničemu. To samé platí naopak.  

Takže si mne jenom přidejte na Skype a vše s Vámi proberu.

 

Něco o sobě:

Anglický a německý jazyk používám přes 12 let v práci  - nákup, logistika (i pobyt v cizině) , tj. v praxi pro mluvení, psaní e-mailů, telefonování - s lidmi v Evropě i mimo ní.

 

Nejsem ve vyučování začátečník, pracuji i jako školitel a zaměřuji se na to, abych si byl jist, že lidé vyučovanou látku logicky pochopí. V případě, že ne, hledám způsob, jak látku efektivněji vysvětlit.

Své osnovy výuky přizpůsobuji chápavosti a potřebám žáků.

Je mi 38.

***************************

O co mi při výuce jde?

Aby se lidi uměli domluvit a uvědomili si, že nebudou špičkovými znalci AJ, ale že budou vědět, že se bez obav domluví.

O to, aby se žák naučil co nejrychleji tvořit věty a osvojil si komunikaci, i když bude vědět, že tam dělá drobné chyby, avšak je přesvědčen o tom, že to, co řekne, tak že mu bude druhá strana bez problému rozumět. Za roky praxe při komunikaci s cizinci vím, že malé gramatické chyby nikdo neřeší, nepozastavují se nad tím, a pokud nejsou rodilí mluvčí, ani si toho většinou nevšimnou.  Vnímají větu jako celek.

A rodilého mluvčího potkat v ČR? To sotva, možná tak v Praze či jiném velkém kulturním městě. Většinou potkáte naše sousedy a ti mluví tou AJ, kterou zde na stránkách detailně popisuji.

 

Nutno sdělit, s čím se u mne při výuce nesetkáte:

- doplňování nějakých cvičení (předložky, koncovky, členy, bezpředmětné zabývání se doplňování správného času apod....to by byla otrava, pamatuji ze školy.

 

Z praxe sdílím plno názorů s tím, co najdete na níže uvedených odkazech:

třeba zde:

https://www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20100909/282389805805116

zde:

https://www.novinky.cz/veda-skoly/392582-lze-se-naucit-cizi-jazyk-bez-znalosti-gramatiky.html

 

 

Jak to bude s určitými chybami ve větách vypadat? (...vůbec žádný strach)

Asi tak, jako v češtině. Důležitou  věcí je intonace ve větách ( samozřejmě i v souvětích, kde hraje už důležitější roli).  Poté si můžete prohodit i jednoduchý slovosled v otázce a každý Vám bude rozumět. Pokud Vám někdy někdo tvrdil, že přehozením slovních druhů v krátké větě bude výsledkem to, že vám druhá strana nebude rozumět, tak se toho lektora zeptejte, proč tedy rozumíme my bez problémů lidem, kteří neumí dobře český jazyk  (a ten je sakra gramaticky složitější než angličtina).   Setkal jsem se právě s tím, že jsou lidé, kteří umí perfektně předložky, spojky, různé vyjímky, ale jsou vesměs nešťastní, že neumí stvořit větu a tím se bojí komunikace.

Text níže přečtete bez problémů -- protože si to mozek dá logicky dohromady:

V agncliékm jzakyu debtje na to, aybtse mlěi dsoatčteonu solnví zsábou a ntesdylěi se mulivt i s chbymai. To, že pečřttee ttyo vtěy je dkůeazm thoo, že si to mzeok sám pebřree tak, jak ptoebřjue, aby to dlao sysml. Nuebodu z Vás sepiaciltsé na jyazk, ale bzry pzoátne, že to vseěms nneí nic tkěžhéo.

 

Proč se učit angličtinu  (sami si zkuste odpovědět): - myslím, že zvolíte variantu 2.

1.možnost:

chci perfektně umět mluvit, abych si neudělal "ostudu". před rodilým mluvčím (tj. Britem, Amíkem,Australanem,Kanaďanem,Irem, Novozélanďanem ., či nevím ještě kým. )

Realita:

pokud chcete být gramatický specialista, je to k ničemu, ztráta času. Rozumný rodilý mluvčí bude rád, když umíte stvořit větu a popovídáte si s ním. Každopádně vám bude rozumět. Zdůrazňuji slovo " rozumný".., -protože potom můžeme použít tu frázi o srážce s debilem.  I pokud do obchodní korespondence napíšete nějaký člen špatný atd... nevadí, ale nesmíte změnit význam věty..to jest logické.

Pokud budete umět perfektně gramatiku a slovní zásoba nic moc, tak ta konverzace bude nic moc....viz vysvětlování členu určitého, neurčitého, předložek..- viz čtení dále.

Jinak, rodilého mluvčího potkáte v Evropě  v Anglii či Irsku (či jinde, nevím)  (součtem asi 70 milionů lidí z 800 milionů lidí)

2.možnost:

chci se domluvit za hranicemi ČR  ( po celé Evropě i mimo ní)

Realita:

všichni v Evropě se učí AJ jakožto cizí jazyk. Téměr všichni mají tu výslovnost "bez horkého bramboru v hubě".  Využíváte AJ jakožto jazyk pro domluvu s osobou, pro kterou je to taky cizí jazyk.  Každý je rád, že se domluví.  

******************************************************************************************************************************

 

ÚVOD NA SKYPE (se sdílenou obrazovkou) ZADARMO

(jen technická věc: není třeba webová kamera, viděli byste se zpětně)

Na mé stránce je dost informací, plno lidí to ani nedočte do konce (nicméně chci podotknout, že pro výuku je třeba trpělivost...), ale jednoduché řešení je si mne najít na Skype (josef.kouba123) a zdarma mi zavolat. Věnovat se budu každému rozumnému člověku, který se chce něco naučit.

 20 - 30 MINUT DÁME ŘEČ ZADARMO, ABYCH VÁM VŠE  NÁZORNĚ UKÁZAL A POVĚDĚL VÁM NĚCO K VAŠIM SOUČASNÝM ZNALOSTEM ČI SI UJASNILI POSTUP

Výhody Skype:

- kdykoli možnost změna termínu (vždy se dohodneme - stačí to odříct kdykoli, nic si za to neúčtuji, domluvíme se na jindy)

- když už je lektor k Vám na cestě, už asi to nelze jen tak zrušit tu hodinu

- vše vidíte na obrazovce jako na výukové tabuli v učebně a slyšíme se

- Skype můžete mít nainstalovaný na mobilu a tím můžete být kdekoli

- materiály na výuku Vám vždy pošlu po hodině  (ty, které spolu vypracujeme)  

 

 

Termíny a časy výuky

Kdykoli dle dohody.   V případě, že si se mnou dohodnete hodinu a něco vám do toho vleze, nic se neděje. Domluvíme se na jindy.

Nikdy žádné odměny předem nechci.

************************************************************************************************************************

Detailnější informace ke stylu výuky si stáhněte v PDF zde

 

!!!!!                        -není třeba se učit časy předminulý, předpřítomný, předbudoucí-                                    !!!!!

(pouze je "rozluštit", když jsou psané v AJ - samozřejmě vysvětlím jak to poznáte)

*********************************************************************************************************************************

 

Tyto věty běžně stvoříte po 10 hodinách výuky (a mohu říci, že poté už se budete moci učit sami a mít pocit, že se domluvíte):

(barvičky mám stanovené pro gramatické jevy, využívám je při vysvětlování ve všech svých materiálech)

Tyto věty stvoříte bez problémů, pokud se rychle zorientujete v této tabulce, kterou jsem si pro ty účely vypracoval.  Není to nic složitého, i když to možná tak vypadá.

NUTNO se naučit hned strukturu základních časů, protože konverzace je vždy ve všech časech.

(to zvládnete za pár hodin, je to logické)

(nu, a jak jsem se zmínil o předložkách, pokud tu nějaké v té tabulce jsou chybně, ani mi to nezajímá , není to podstatné pro tento styl výuky)

Samozřejmě nemám v tabulce zakomponovány věci týkající se vazeb:

going to, used to, would, shoud, could,  muset ve smyslu  had to, have to, will have to      - ale toto poté už probíráme přímo, když tvoříme věty. Samozřejmě bez komplikací každou vazbu vysvětlím a věřte, že to pochopíte.

 

 

Dotaz pro Vás:

Budu skutečně rád, když mi na e-mail sdělíte svůj názor a to:

1/ jaké jsou Vaše doposavadní zkušenosti z AJ, co jste se již naučili a hlavně, jak dlouho jste se to učili či "učili".

2/rozumíte níže uvedeným větám automaticky, aniž byste nad nimi moc přemýšleli? Jsou tvořeny běžnými slovy, které znáte, akorát zde je ta věc, že je tu kombinace různých časů a otázek. Toto je příklad toho, jak je důležité se ze začátku naučit celou strukturu celého jazyka.

1)I will have to go home   (Budu muset jít domu)

2) Where will you be tomorrow?  (Kde budeš zítra?)

3)My brother Alex had to pay 100 Euro.  (Můj brácha Alex musel zaplatit 100 E)

4)I will have to leave.  (Budu muset odejít)

5)Did John have to go to work yersterday?  (Musel jít John včera do práce?)

6) What will you do tomorrow?  I will be working....  (Co budeš dělat zítra? Budu pracovat....)

 

kontakt:

věk: 38

email:   kouba-josef@seznam.cz

skype:  josef.kouba123

 

 

 

počítadlo.abz.cz